Λογισμικό protectMe™ / Web Account Password Management System - IQ-Card Limited

Go to content

Main menu:

Λογισμικό protectMe™ / Web Account Password Management System

Λύσεις

© IQ-Card Ltd.
 

Αποθήκευση και Χρήση Διαπιστευτηρίων Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Internet

protect
Me: Εφαρμογές Λογισμικού για την Αποθήκευση Διαπιστευτηρίων σε Λογαριασμούς Internet.

Η εφαρμογή protect
Me είναι μια εφαρμογή λογισμικού η οποία έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για την αποθήκευση δεδομένων πρόσβασης σε λογαριασμούς Internet (user names), συνθηματικών (passwords) και την αυτοματοποιημένη διασύνδεση του χρήστη  σε αυτούς τους λογαριασμούς.

Λειτουργία
Η εφαρμογή protectMe δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να αποθηκεύσει τα δεδομένα σύνδεσης ενός λογαριασμού Internet (user name & password) στην εφαρμογή και αυτή στην συνέχεια μπορεί να τον διασυνδέει αυτόματα στον σχετικό λογαριασμό Internet Όλα τα δεδομένα σύνδεσης των λογαριασμών Internet αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα σε τοπική βάση δεδομένων (SQL Server SQL Server Compact, SQL Express).

Δημιουργία νέων τύπων λογαριασμών και αποθήκευση τους: ο  χρήστης μπορεί να δημιουργήσει νέους τύπους λογαριασμών χρησιμοποιώντας την λειτουργία «New» και δίνοντας ένα όνομα στον νέο τύπο του λογαριασμού.

Δημιουργία νέων εγγραφών και αποθήκευση τους:
ο  χρήστης μπορεί να δημιουργήσει νέες εγγραφές χρησιμοποιώντας την λειτουργία «New», επιλέγοντας τον τύπο του λογαριασμού, δίνοντας ένα νέο όνομα λογαριασμού και την περιγραφή του και τέλος δίνοντας το URL του λογαριασμού (στην μορφή
http://www.iq-card.gr) και τα σχετικά διαπιστευτήρια (στην μορφή user name & password)

Χρήση λογαριασμού:
η εφαρμογή εμφανίζει τα ονόματα των αποθηκευμένων λογαριασμών ανά τύπο λογαριασμού, ο χρήστης επιλέγει τον λογαριασμό στον οποίο θέλει συνδεθεί και το η εφαρμογή τον διασυνδέει
.


Τρέχουσα Έκδοση protectMe: 1.10


Τύποι Υποστηριζομένων Λογαριασμών

  • Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email accounts).

  • Βάσης δεδομένων (database accounts).

  • Άμεσης επικοινωνίας (instant messenger accounts)

  • Πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet provider accounts).


Χαρακτηριστικά

  • Αποθήκευση στοιχείων λογαριασμών σε βάση δεδομένων (account data storage).

  • Κρυπτογράφηση των στοιχειών λογαριασμών κατά την αποθήκευση με αλγόριθμο 3DES.

  • Δημιουργία αντιγραφών ασφαλείας της βάσης δεδομένων (database backup & restore).

  • Αυτοματοποιημένη σύνδεση σε λογαριασμούς Internet(account automatic login).

  • Υπενθύμιση στοιχείων σύνδεση λογαριασμού Internet(account login reminder).

DES Encryption
Η εφαρμογή protectMe χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση 3DES, προκειμένου να προστατεύσει τα αποθηκευμένα δεδομένα λογαριασμών. Τα URLs και τα διαπιστευτήρια των λογαριασμών είναι αποθηκευμένα, κρυπτογραφημένα με το "Κύριο Κλειδί" κρυπτογράφησης της εφαρμογής (Master Κey) το οποίο έχει εισαγάγει ο χρήσης κατά την πρώτη χρήση της εφαρμογής Το κύριο κλειδί είναι επίσης αποθηκευμένο και κρυπτογραφημένο κάτω από ένα άλλο κλειδί, το "Μοναδικό Κλειδί" (Unique Κey), το οποίο είναι διαφορετικό σε κάθε διαφορετική εγκατάσταση της εφαρμογής. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα α αλλάξει το κύριο κλειδί αλλά δεν έχει την δυνατότητα να αλλάξει το μοναδικό κλειδί.

Λειτουργίες Backup & Restore της Τοπικής Βάσης.
Η εφαρμογή protect
Me δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας της τοπικής βάσης (backup), να κάνει αποκατάσταση της βάσης (restore) όποτε αυτό απαιτείται και τα επιλέξει και το σημείο από το οποίο θα γίνει η αποκατάσταση (restore point).

 
Copyright 2017. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu