Λογισμικό Event Manager / Event Management System - IQ-Card Limited

Go to content

Main menu:

Λογισμικό Event Manager / Event Management System

Λύσεις

© IQ-Card Ltd.
 

Σύστημα Διαχείρισης Συμμετεχόντων Υπαλλήλων σε Εταιρικές Εκδηλώσεις.

EventManager™: Εφαρμογές Λογισμικού για την Διαχείρισης Συμμετεχόντων σε Εταιρικές Εκδηλώσεις.

Είναι το χαμηλότερου κόστους και με πλήρεις λειτουργίες, σύστημα διαχείριση και ελέγχου των συμμετεχόντων σε εταιρικές εκδηλώσεις που διατίθενται στην αγορά.

Μέρη
Το σύστημα αποτελείται από μια κεντρική βάση δεδομένων, πλαστικές κάρτες και μια σειρά από κινητά τερματικά.
Κάθε εργαζόμενος είναι εφοδιασμένος με μία εταιρική πλαστική κάρτα ταυτοποίησης με μαγνητική ταινία ή chip, οι λεπτομέρειες της οποίας όπως αριθμός κάρτας, ημερομηνία λήξης, εταιρία, δ/νση, τομέας, τμημα εργασίας κλπ είναι αποθηκευμένες στην κεντρική βάση δεδομένων.
Στοιχεία και λεπτομέρειες των εταιρικών εκδηλώσεων όπως η ημερομηνία, η ώρα, η διάρκεια, οι συμμετέχοντες, μία ή περισσότερες λίστες συμμετεχόντων, ο χώρος κ.ο.κ. δημιουργούνται στην κεντρική βάση δεδομένων και στην συνέχεια φορτώνονται στα φορητά τερματικά είτε τοπικά είτε απομεμακρυσμένα.

Λειτουργία
Ο κάθε υπάλληλος χρησιμοποιεί την εταιρική του ταυτότητα – κάρτα για να εισέλθει ή να εξέλθει από την εκδήλωση.
Η είσοδος και η έξοδος των υπαλλήλων «εγκρίνεται» με βάση την λίστα συμμετεχόντων η οποία είναι αποθηκευμένη στο τερματικό, επικυρώνεται και τελικά καταγράφεται στη βάση δεδομένων συμμετεχόντων του τερματικού.
Για πολλαπλά σημεία εισόδου - εξόδου χρησιμοποιούνται ένα τερματικό ανά σημείο. Υπάλληλοι των οποίων ο αριθμός εταιρικής ταυτότητας δεν περιλαμβάνεται στην λίστα συμμετεχόντων της εκδήλωσης δεν τους επιτρέπεται η είσοδος.
Ένας αριθμός ελέγχων ενσωματωμένων στην εφαρμογή του φορητού τερματικού καταγράφει, προειδοποιεί ή απαγορεύει στους συμμετέχοντες τις συνεχόμενες εισόδους ή συνεχόμενες εξόδους.

Επεξεργασία δεδομένων
Με την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, οι βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία των συμμετεχόντων από τα τερματικά μεταφέρονται στην κεντρική βάση δεδομένων. Οι επί μέρους  βάσεις των τερματικών συνενώνονται σε μια βάση η οποία περιέχει τα δεδομένα συμμετοχής των υπάλληλων και την κίνηση, είσοδοι -  έξοδοι της συγκεκριμένης εκδήλωσης.
Η κεντρική βάση μπορεί να παράγει ένα αριθμό τυποποιημένων αναφορών ενώ προσαρμοσμένες αναφορές είναι διαθέσιμες κατά παραγγελία. Ειδικές αναφορές για του συμμετέχοντες υπαλλήλους είναι διαθέσιμες σε επίπεδο ομάδας εταιριών, εταιρίας, θυγατρικών, διεύθυνσης, τομέα, τμήματος και ομάδας.
Τρέχουσα Έκδοση: 1.50

Διαμορφώσεις Λειτουργιας

 • Μια τοποθεσία εκδήλωσης / Ένα σημείο εσόδου.

 • Μια τοποθεσία εκδήλωσης / Πολλαπλά σημεία εσόδου.

 • Πολλές τοποθεσίες εκδήλωσης / Πολλαπλά σημεία εσόδου.

Χαρακτηριστικά & Επιλογές:

 • Διασύνδεση της κεντρικής βάση με το εταιρικό ERP, CRM και HRM σύστημα.

 • Υποστήριξη λειτουργίας πολλών εταιριών ή ομάδας εταιριών.

 • Υποστήριξη λειτουργίας μητρικής και θυγατρικών εταιριών.

 • Κεντρική καταχώριση – εγγραφή υπαλλήλων και κεντρική προσωποποίηση πλαστικής κάρτας.

 • Απομεμακρυσμένη – τοπική καταχώριση – εγγραφή υπαλλήλων και τοπική προσωποποίηση πλαστικής κάρτας.

Μέσο ταυτοποίησης συμμετεχόντων

 • Πλαστική κάρτα με μαγνητική ταινία (magnetic stripe card).

 • Πλαστική κάρτα με barcode (barcode card).

 • Πλαστική κάρτα με microchip προστατευόμενης μνήμης (protected memory chip card).

 • Πλαστική κάρτα με microchip προστατευόμενης μνήμης χωρίς επαφές (contactless protected memory chip card).

 
Copyright 2017. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu