Λογισμικό embossMe™ / Card Instant Issuance Application for EMV, Magnetic Stripe and Barcode cards - IQ-Card Limited

Go to content

Main menu:

Λογισμικό embossMe™ / Card Instant Issuance Application for EMV, Magnetic Stripe and Barcode cards

Λύσεις

© IQ-Card Ltd.
 

Σύστημα Τοπικής Έκδοσης Κάρτας

emboss
Me: Εφαρμογή Λογισμικού για την Τοπική - Άμεση Έκδοση Κάρτας

Η εφαρμογή embossMe είναι η κύρια εφαρμογή λογισμικού του Συστήματος Τοπικής Έκδοσης Κάρτας η οποία έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για την αυτοματοποίηση της προσωποποίησης πλαστικών καρτών σε απομακρυσμένες θέσεις εργασίας Είναι μια πλήρης λύσης η οποία κατασκευάστηκε κατ’ αρχήν για την προσωποποίηση καρτών Visa, MasterCard, Cash, ATM & Proprietary στο Τραπεζικό υποκατάστημα και η οποία έχει επεκταθεί και καλύπτει την έκδοση και προσωποποίηση πλαστικών καρτών σε καταστήματα λιανικής, σε νοσοκομεία και χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, σε ασφαλιστικές εταιρίες, ξενοδοχεία και εν γένει στο σύνολο ανθρώπινης εμπορικής δραστηριότητας που σχετίζεται με την προσωποποίηση πλαστικών καρτών.

Λειτουργία
Η εφαρμογή embossMe εγκαταστημένη στην απομακρυσμένη θέση εργασίας δέχεται αιτήματα για την εκτύπωση και προσωποποίηση  καρτών, οδηγεί τους ειδικούς εκτυπωτές καρτών και ενημερώνει το κεντρικό σύστημα για το αποτέλεσμα της εκτύπωσης. Καταγραφή των συμβάντων κατά την εκτύπωση της κάρτας (logging) και μηχανισμοί ιχνιλασιμότητας (tracability) και ελεγξιμότητας (auditability) δίνουν την δυνατότητα προσεκτικής παρακολούθησης και ελέγχου της προσωποποίησης των καρτών και βελτιώνουν την ασφάλεια.

Διασυνδεσιμότητα

Η εφαρμογή embossMe συνδέεται θεωρητικά με οποιοδήποτε κεντρικό λογισμικό τύπου Customer Management – CMS ή Customer Relationship Management – CRM ή Enterprise Resource Planning – ERP ή Business Process Management – BPM ή και απλό λογιστικό λογισμικό το οποίο να διαχειρίζεται δεδομένα πελατών λιανικής. Έχει συνδεθεί και λειτουργεί με όλα τα δημοφιλή Ελληνικά ERP όπως Eurofasma, Ορίζοντες, Κεφάλαιο, Atlantis και με μία σειρά αλλοδαπών εφαρμογών λογισμικού ERP, CRM και BPM όπως SAP™, MS Dynamics™ - Navision™,  GoldMine™, MιcrosoftCRM™, Epicor™, i-apply™ κ.α.Τρέχουσα Έκδοση: R 4.01

Διαθέσιμες Εκδόσεις όσον αφορά την Λειτουγικότητα

 • embossMe™/Server (single branch user)

 • embossMe™/Network Server (multiple branch users)


Διαθέσιμες Εκδόσεις όσον αφορά την Δραστηριότητα

 • embossMe™/Financial

 • embossMe™/Retail

 • embossMe™/Medical

 • embossMe™/Hospitality

Χρήση Εκτυπωτών Καρτών
Η εφαρμογή emboss
Me έχει ελεγχθεί και οδηγεί μηχανές εκτύπωσης και προσωποποίησης καρτών όλων των γνωστών κατασκευαστικών οίκων. Στην τελευταία έκδοση της εφαρμογής, R 4.01, μπορεί να οδηγήσει  τις εξής μηχανές εκτύπωσης και προσωποποίησης καρτών:

 • CIM™: Maxima (861, 821, 821T) and Thermal (c30, SunLight K3, SunLight Lux, SunLight STAR ) series.

 • HID™ (Fargo™): DTC (1000M/C, 1250e, 4000, 4500) and HDP (5000, HDPii, 8500) series

 • Matica™: Desktop card issuance series

 • NBS™: Desktop card printers, Advantage™ and Advantage™ 2000 series

 • CTS Electronics™: CPS (110, 120, 1800, 2000) series

 • Datacard™: Desktop printers and desktop embosser series

 • Evolis™

 • Magicard™

 • Zebra™

 • DaiNippon™

Αποδοχή
Η άμεση έκδοση πλαστικών καρτών απολαμβάνει πολύ μεγάλη αποδοχή σε τραπεζικούς οργανισμούς στην Ευρώπη και την Ασία.
Έχουμε περισσότερες από από 1,800 εγκαταστάσεις - σημεία λειτουργίας στην Ελλάδα και σε πελάτες μας στην Πολωνία, την Αλβανία, την Ρουμανία, την Ουκρανία, την Ιορδανία και την Τουρκία.

 
Copyright 2017. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu